Tradiční modlitba severoamerických indiánů

Pomodli se s námi, nebo stačí jen, když se zamyslíš...

Ó Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru, jehož dech oživuje svět, poslouchej mě! 

Přicházím k tobě, jako jedno z mnoha tvých dětí.

Má bytost je malá a slabá.

Potřebuji tvou sílu a moudrost, ať kráčím v kráse.

Dej, ať mé oči hledí na purpurový západ slunce.

Dej, ať mé ruce mají v úctě vše, co jsi stvořil,

A moje uši ať zřetelně slyší tvůj hlas.

Vlož do mě moudrost a poznání toho, čemuž jsi vyučoval můj lid,

poučení, které jsi ukryl v každém lístku i kameni.

Daruj mi sílu, ne však, pro nadřazenost druhým,

ale pro bojovnost se svým největším protivníkem, tedy hlavně se sebou.

Dej, ať mám vždy připravenost přijít k tobě s přímým pohledem,

aby když vyhasíná život jako zapadající slunce,

můj duch přišel k tobě bez hany.

Naši podporovatelé a partneři

Lukostřelecký klub Valteřice z.s. V ROCE 2023 REALIZOVAL PROJEKT S NÁZVEM "Podpora lukostřelby dětí a mládeže II." - projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Výsledkem projektu je pořízené lukostřelecké vybavení pro děti a mládež v našem klubu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace